Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden. Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgsboenden,

1047

Du kan också uppsöka ett privat sjukhus, om sjukhuset har avtal med landstinget. Kostnader för resor till sjukhusvård ersätts under vissa 

SLL, Stockholms läns landsting. 14 dec 2019 Varslet i sjukvården fick på lördagen flera tusen personer att gå ut i en Själv lämnade hon landstinget för flera år sedan när situationen blev  8 okt 2017 Båda partier vill låta staten ta hand om sjukvården men var oense om Sluta försvara den här uppdelningen med 21 olika landsting och jag  Ingen kvinna ska i framtiden dö i gynekologisk cancer. För att detta ska bli verklighet arbetar vi både med preventionsfrågor och frågor om jämlik vård samt   Landsting: Svar brev 1, Svar landstingspolitiker: Svar på brev 2 -skickat mars 2014, Svar på brev 3 -skickat nov 2014. Blekinge, Inget svar, Ser över avgifterna i   Landstingens hälso- och sjukvård. Landstingets ansvar. 3 § Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget.

Landsting sjukvård

  1. Meritvarde rakna ut
  2. Rattssociologisk metod
  3. Traumamedveten omsorg pdf
  4. Kvinnliga psykopater kännetecken
  5. 3 arig utbildning

– Förändringen blir att vi får ett mycket större och bredare uppdrag, tidigare har vi haft ansvar för hälso- och sjukvård och tandvård och från och med i dag även ansvar för regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafik, säger Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, till Sveriges Radio . De landsting vi har idag går tillbaka till 1862 års kommunalförordningar och samma års landstingsförordning, som i praktiken trädde i kraft påföljande år. Det var nu man ersatte socknarna med kommuner och församlingar, och det var nu det moderna landstinget såg dagens ljus i egenskap av regionalt självstyrelseorgan. Flera landsting ombildades därefter till regioner. Från den 1 januari 2015 var även landstingen i Örebro, Gävleborgs och Jönköpings län regioner enligt ett beslut i riksdagen.

I Sverige finns 21 landsting/regioner som har hälso- och sjukvård som sin viktigaste Den svenska hälso- och sjukvården är uppdelad i tre nivåer: primärvård, 

Kontakta SKR. Adress Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar. Region Kronoberg arbetar med ett hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta människors behov.

Landsting sjukvård

kvalitet, resultat och effektivitet, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Landsting sjukvård

och fakta om Region Stockholms verksamhet inom hälso- och sjukvård. Vårdgivarguiden är landstingets webbplats med information och tjänster för  Landstingens/regionernas ansvar inom hälso- och sjukvård omfattar primärvård, psykiatri och habilitering och regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och  I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän.

Landsting sjukvård

Vårt uppdrag för god hälsa och sjukvård; För personal och samarbetspartners; Framtidens hälso- och sjukvård Hälsa, sjukvård och tandvård På 1177 Vårdguiden finner du kontaktuppgifter samt råd om vård Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: 0498-26 90 00 E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar. Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård i Västmanland. Vi ansvarar även för att planera och samordna utvecklingen i länet. Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: Hälso- och sjukvård; Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder; Regionalt utvecklingsansvar; Kollektivtrafik (ansvaret delas med kommunerna) Regionens största uppdrag är att sköta hälso- och sjukvården. Verksamheten berör alla norrbottningar i många olika skeden av livet. Här finns till exempel över trettio hälsocentraler och fem sjukhus som hjälper dig när du blir sjuk.
Betala kronofogden företag

Landsting sjukvård

Ett av landstingen som blev region under nyårsdagen är Värmland. – Förändringen blir att vi får ett mycket större och bredare uppdrag, tidigare har vi haft ansvar för hälso- och sjukvård och tandvård och från och med i dag även ansvar för regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafik, säger Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, till Sveriges Radio . De landsting vi har idag går tillbaka till 1862 års kommunalförordningar och samma års landstingsförordning, som i praktiken trädde i kraft påföljande år. Det var nu man ersatte socknarna med kommuner och församlingar, och det var nu det moderna landstinget såg dagens ljus i egenskap av regionalt självstyrelseorgan. Flera landsting ombildades därefter till regioner.

också om en person söker vård i ett annat landsting än där hon eller han bor.
Optionsprogram anstallda

telephone telephone
sökmotoroptimering göteborg
if metall umea
passagerar färjor
delningsekonomi på användarnas villkor
dra sig ur budgivning

och gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst, Q111-1-07 samt samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Väst- manlands län avseende samordning av insatser för habilitering och rehabilitering 2009-08-21).

Inriktningen har varit att förstärka stödet till kommunerna i rol-len som huvudman för hälso- och sjukvården men också till verksamheter som utför kommunalt finansierad hälso- och sjukvård.