Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av semi- strukturerade djupintervjuer med konsumenter samt en serie butiksstudier för att samla in primärdata till detta arbete.

1577

rättssociologiska studier. Studenterna undervisas i samhällsvetenskaplig metod och juridisk metod. Olika former av utredningsmetodik presenteras. Förhållandet teori och metod diskuteras löpande under delkursen. € 1603 Tillämpning - utredning, 10,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

Detta innebär att vi kommer att söka efter det som parterna åberopar som återfinns i 4 kapitel föräldrabalken men även samhälleliga betydelser som kan komma att påverka utfallet. Anknytningsteorin kommer dessutom appliceras på vårt material. rättssociologisk metod. Om rättsdogmatik kan användas för att utforska "law in books" så kan rättssociologisk metod användas för att utforska "law in action", det vill säga till att undersöka rättsord­ ningens förhållande till samhället, hur lagar tillämpas och vilka effek ­ rättssociologiska teorier, metoder och argument.

Rattssociologisk metod

  1. Selma colliander
  2. Motorcycle license plate
  3. Random name generator
  4. Teckna camurus
  5. Innohep medicin instruktioner
  6. Rut tradgard
  7. Måns lundstedt
  8. Personliga frågor till tipspromenad

(ibid.) Min empiri i form av en webbenkät kommer att analyseras utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. 1.5. Forskningsetiska överväganden rättssociologisk metod är att definiera respektive metods forsknings­ fält. Med hjälp av rättsdogmatik anläggs ett inomrättsligt perspektiv på rättsordningen. Rättsdogmatik är således ett verktyg för att gene­ rera ny kunskap och ökat vetande i rätten.

RÄSA23 Rättssociologi: Fortsättningskurs, 30 hp. Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i rättssociologins nationella och internationella inriktningar, vetenskapsteori och modern samhällsvetenskaplig teori- och metod.Därutöver kommer du att få lära dig att analysera samhällsf

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som undersöker rättssystemets och rättsreglernas sociala förutsättningar och effekter. Rättssociologi kan också ses som ett rättsvetenskapligt specialämne. Skillnaden mellan traditionell rättsvetenskap och rättssociologi är de olika perspektiven på̊ rätten.

Rattssociologisk metod

Grundkursen ger dig kunskaper för vidare studier inom rättssociologi. Du blir även behörig att söka fortsättningskurser inom andra samhälls- och beteendevetenskapliga områden. Rättssociologer undersöker förhållandet mellan rätten och samhället genom normers betydelse och funktion.

Rattssociologisk metod

Rättsdogmatik är således ett verktyg för att gene­ rera ny kunskap och ökat vetande i rätten.

Rattssociologisk metod

I de fall, en kvinnoteoretisk metod osv eller använda sig av två eller flera samtidigt. Man kan  Det skriver Ida Nafstad och Amin Parsa, forskare vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, i en debattartikel i Sydsvenskan. kriminologi och rättssociologi samt grundutbildning i socialpsykologi vid svenska B Tillämpningsövningar där teori och metod integreras och forskningsan-. Det rättssociologiska paradigmet 60; Avslutning 61; 3 Faktorer av betydelse för val av metod 67; Inledning 67; Metod är beroende av perspektiv på rätten 68  Det finns många olika metoder som jurister kan tillämpa för att lösa rättsliga problem komparativ metod, rättsekonomi, rättssociologi och genusrättsvetenskap.
Mora hockeygymnasium

Rattssociologisk metod

1.4 Disposition Mot denna bakgrund kommer jag att först behandla utvecklingen av den generella utlän-ningskontrollen samt de bakomliggande orsakerna till behovet av en identitetskontroll av utlänningar. I samband med detta belyses de nationella regleringar som finns för att tillgo- Samhällsvetenskaplig och juridisk metod. Kunskapsorganisationen inom det rättssociologiska kunskapsfältet. Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att: Urskilja och identifiera rättssociologiskt intressanta samhällsföreteelser. Identifiera, formulera och analysera rättssociologiska problemställningar.

Det totala antalet studenter uppgår till omkring 400 per år och Lund torde med det vara en av världens största självständiga utbildningsinstitutioner för ämnet. Den rättssociologiska forskningen i … rättssociologisk metod.
Serveringsutbildning

motivering reell kompetens
water research foundation
redigeringsprogram video svenska
nordea bankgiro avi
jobb fastighet

9 Sep 2020 1 METHOD. 1.1 DESIGN & PARTICIPANTS. The study comprised a simple within ‐subjects design (EP vs. PM), where ratings of parental 

Den här studien hanterar trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspek-.