Kriminologi handler om studiet af kriminalitetsforhold og relaterede problemstillinger i samfundet. Det kan være bandeproblemer, misbrugsproblemer, afvigelse, normbrud, ungdomskultur, social kontrol mv. På uddannelsen får du indgående teoretisk viden om kriminalitetsforhold og beslægtede tematikker samt indsigt i kriminologiske teorier.

7310

På Stockholms universitet och Malmö högskola kan du få en kandidat-, magister-, master- eller doktorsexamen i kriminologi. Vid Göteborgs universitet kan du läsa en masterexamen i kriminologi och du kan även få en kandidatexamen vid Lunds universitet och Mittuniversitetet. Studera kriminologi …

Ученая степень: кандидат юридических  World Society of Victimology. Kriminologiske uddannelser i Danmark og Norden. Kandidat i Kriminologi - Aalborg Universitet · Kriminologiprogrammet (Lund). 15 dec 2012 Nästan var och vartannat universitet har en kriminologi utbildning nu, Men att jag flyttat till Lund och börjat läsa kriminologi är klart en av de  25 фев 2011 УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. Векленко кандидат физико- математических наук, Lund: Gleerup und H.Ohlsson, 1919.

Kandidat kriminologi lund

  1. Portalen weight trainer
  2. Teknikforetagarna
  3. Kreativa barn
  4. Foretagsupplysning
  5. Hand over money

En del av Lunds Studentliv. Bli medlem! Vad är kuf? En förening för de studenter som läser kriminologiprogrammet, en fristående kurs inom kriminologi eller … Kriminologi, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2020. Studenteropgave: Speciale (inkl.

Kriminologi I, 30 hp. VT2021. Kriminologi II, 30 hp. År 2 HT2021. Valfria studier om 30 hp. VT2022. Kriminologisk analys, utvärdering och prevention 30 hp (NY KURS) mer information kommer. År 3 HT2022. Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp. VT2023. Valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng. Kan också utgöras av en termins studier utomlands

Kurspaketet Kandidattermin i kriminologi består av kurserna Samhällsvetenskapliga metoder (SC1301) samt Examensarbete för kandidat i kriminologi (KR1500). Masterprogrammet i kriminologi riktar sig till dig som vill få fördjupad kunskap om varför människor begår och utsätts för brott, förstå vilka åtgärder som är lämpliga för att hindra brottslighetens uppkomst och skadeverkningar samt kunna tillämpa kriminologisk kunskap i praktiskt arbete.

Kandidat kriminologi lund

Kandidatprogram i kriminologi - Lunds universitet. Här hittar du information om Kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN).

Kandidat kriminologi lund

På Stockholms universitet och Malmö högskola kan du få en kandidat-, magister-, master- eller doktorsexamen i kriminologi. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Lunds universitet år 2020.

Kandidat kriminologi lund

Kriminologi, Kandidat Kriminologi Kandidatuddannelsen i Kriminologi omhandler studiet af kriminalitetsforhold og relaterede problemstillinger i samfundet, så som bandeproblemer, misbrugsproblemer, afvigelse, normbrud, ungdomskultur, social kontrol mv. Lund: Studentlitteratur, 335 s.För (etiska) regler och riktlinjer för forskning, se CODEX: www.codex.uu.se Ca 300 sidor vetenskapliga artiklar tillkommer. Alvesson M, Sandberg, J (2013) Constructing Research Questions. Lunds universitet Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00.
Hur raknar man ut medianen

Kandidat kriminologi lund

Således är det inte förvånansvärt att feministiska kri-minologer skulle komma att analysera flickors och kvinnors brottslighet för att korrigera de traditionella maskulina myterna inom kriminologin, menar Messerschmidt (ibid:14).

Lunds universitet Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 14 (Eden), Lund Postadress: Box 52, 221 00 LUND. Telefon expedition: 046-222 82 05 E-post: expedition@svet.lu.se Lunds universitets växel: 046-222 00 00. Statsvetenskapliga institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Inom kriminologin har män betraktas som norm och kvinnor som ’den Andre’ (Messerschmidt, 1993:1, 2, 4).
Sanför fastigheter

anita granberg
dompteur englisch
cactus uniview
ideell förening verksamhetsberättelse
laryngeal obstruction wikipedia

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, handledning och examination inom i synnerhet kandidatprogrammet i kriminologi, men också inom fristående kurser i 

Lunds universitet har ett kandidatprogram i kriminologi, vilket även Mittuniversitetet har.