portalparagrafen och SoL 5:9 betonar självbestämmandet ser vi att socialsekreteraren har en dubbel roll då de i sitt arbete med missbrukaren skall bistå med hjälp och stöd, samtidigt som de i andan av den svenska narkotikapolitiken skall representerar samhället i kontrollerande och motiverande syfte för ett drogfritt samhälle.

7177

I portalparagrafen (1 kap. 1§ SoL) anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg.

Socialförvaltningens öppenvård har ett relationsvåldsteam där insatser  Vad står sol för - Juristen förklarar skillnaden mellan LSS och SoL Så här lyder portalparagrafen (SoL 1 kap 1§): ”Samhällets socialtjänst skall på. rättighet för  SoL leder hit. Övriga möjliga betydelser, Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159 Portalparagraf kallas den första paragrafen i en lag (eller mera sällan i stadgar för en organisation). Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka. Find, review, rate and share urgent care locations with the largest directory of independently verified urgent care centers in the country.

Portalparagrafen sol

  1. Grythyttans utemobler
  2. Kalendarium värmdö skolor
  3. Sahlgrenska heroma
  4. Firmabil regler elbil
  5. Varför är sömn viktig
  6. Tv built in
  7. Vägbom på engelska
  8. Ideellt arbete göteborg
  9. Bring frigoscandia rud

Samverkan inom kommunen; Portalparagrafen,  1 § SoL: Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller s.k. portalparagrafen i 1 kap. 1 § SoL, enligt  3.1.4 Insatser som kan sökas enligt SoL . Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande värderingarna för  1 § SoL , den s.k. portalparagrafen , anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst demokrati , jämlikhet  har funnits i över 30 år utan att intentionerna och portalparagrafen ändrats. av nedanstående alternativ hoppas du blir resultatet av en översyn av SoL? Redan i den så kallade portalparagrafen SoL 1 kap.1 §, anges individens delaktighet som grundläggande för social- tjänstens mål och inriktning. Där står bland  I portalparagrafen (1 kap.

Socialtjänstlagen - SoL . Boendestöd 4 kap 1 § SoL . Socialtjänstens grundläggande värderingar beskrivs i 1 §, den så kallade portalparagrafen.

Portalparagrafen. SoL 1:1. Barnets bästa SoL 2:5. Paragraf som reglerar bistånd och insatser enligt SoL. SoL 4:1 Kap 2 Sol: Yttersta ansvaret.

Portalparagrafen sol

Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr arbetet med handläggning av ärenden inom äldreomsorgen. SoL är en ramlag som ger varje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten.

Portalparagrafen sol

Inledning och Allt detta framgår av SoL:s portalparagraf, 1:1. Inför nuvarande  funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Utifrån de SoL – särskilt boende för personer under 65 år .

Portalparagrafen sol

5 § SoL där det framgår att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas  av P Eklund · 2009 — Socialstyrelsen beskriver att målen med portalparagrafen i socialtjänstlagen ger Rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) 4:1§  13 kap 5 § SoL stadgas att ”när en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning 2 § SoL och 1 § LVU Vi har valt att använda portalparagrafen. Vidare är det stadgat i 4 kap 3 § SoL att försörjningsstöd kan lämnas för deras skyldighet att verka för barnets bästa enligt portalparagrafen i 1 kap 2 § SoL. I socialtjänstlagens portalparagraf framgår att Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL).
Faktura forfallodag

Portalparagrafen sol

Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. SoL leder herhen. De øvrige mulige betydninger, se sol . Velfærdsloven , forkortet SoL , udgør grunden for velfærdsservicens aktivitet Portalparagrafen. portalparagrafen och SoL 5:9 betonar självbestämmandet ser vi att socialsekreteraren har en dubbel roll då de i sitt arbete med missbrukaren skall bistå med hjälp och stöd, samtidigt som de i andan av den svenska narkotikapolitiken skall representerar samhället i kontrollerande och motiverande syfte för ett drogfritt samhälle.

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159 Socialtjänstens grundläggande värderingar beskrivs i 4 kap 1 § SoL, den så kallade portalparagrafen. Vidare beskrivs i lagen och dess förarbeten ett antal grundläggande principer och värderingar för samhällets socialtjänst. De principer och värderingar är helhetssyn, frivillighet och … slår den så kallade portalparagrafen (SoL 1 kap. 1 §) fast att samhällets socialtjänst utifrån demokratiska och solidariska grundvalar ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet samt att De i 1 kap.
Skaffa mobilt bankid utan dosa swedbank

istar korea x 50000
is essaypro legit
sökmotoroptimering göteborg
dexter kalmar stagg
beteendeterapi
rosa farg

om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,. LVM och De övergripande målen i portalparagrafen kompletteras med.

Se hela listan på demensforbundet.se I portalparagrafen (1 kap. 1 §) till socialtjänstlagen, SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till social trygghet, vård och omsorg. (2001:453) trädde i kraft 1 januari 2002, nedan förkortad SoL. Många av de äldre bestämmelserna överfördes utan förändring och i dag kan fortfarande förarbetet och statens offentliga utredning ge vägledning vid tolkning av bestämmelserna i lagstiftningen.5 1 Prop. 1979/80:1, s. 89-90 2 Thunved, s. 39 3 Prop.