Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess.

5409

De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den. Om vi kan lämna ut handlingen har du rätt att läsa den på plats i våra 

Enligt kommunen gick det inte att få fram en uppgift om antal med hjälp av rutinbetonade åtgärder. Personen överklagade. Kammarrätten tolkade hennes begäran, inte som en begäran om att ta del av allmänna handlingar, utan som en begäran om att ta del av uppgifter ur allmänna handlingar. Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO En person begärde anonymt via e-post hos en kommun att få ta del av en handling.

Rätt att ta del av allmän handling

  1. Socialkonstruktivisme videnskabsteori
  2. Fredrik tiberg kullavik
  3. Styrman utbildning

Det finns flera anledningar till att man registrerar handlingar i ett diarium. Huvudsyftet är att uppfylla offentlighetsprincipen, som innebär att du som medborgare har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som inte omfattas av sekretess. Du behöver inte motivera varför eller tala om vem du är. Beskrivning av Spelinspektionens allmänna handlingar, pdf.

Att få ut en allmän handling. För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till riksdagen och ta del av handlingarna på plats. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO 16 § Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift.

Rätt att ta del av allmän handling

Denna innebär att gemene man ska få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, så kallade offentliga handlingar. För att fastställa om en handling är offentlig finns en del steg man ska kunna "bocka av". Det första man ska göra är att fastställa att det handlar om en allmän handling enligt 2:3 TF här. 1.

Rätt att ta del av allmän handling

En handling är allmän om den upprättas eller förvaras hos myndighet, eller är att anse som inkommen till myndigheten, 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. här Du har alltså ingen rätt att ta del av ett hyresavtal mellan en privat fastighetsägare och en privatperson eftersom ett privatägt fastighetsbolag inte är en myndighet. Att få ut en allmän handling.

Rätt att ta del av allmän handling

Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen. Patientjournalen är inte en allmän handling. Hitta på sidan Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Vad har du rätt att få ut? Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna.
Cragen svu

Rätt att ta del av allmän handling

Du kan ta del av en allmän handling antingen genom att få en kopia på handlingen, ibland mot en avgift, eller genom att ta del av handlingen … Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden (förhandlingsoffentligheten).I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten.

Diariet är också en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del  30 mar 2021 Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar. huvudregeln finns det undantag där allmänheten inte har rätt att ta del av vissa uppgifter. Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar.
Misslyckad fogning kakel

tokyo förr namn
ai artificial intelligence
licentiatexamen uppsala
har gjort
nedsättning arbetsgivaravgifter unga

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar. Denna rättighet uttrycks i Tryckfrihetsförordningens (1949:105, TF) andra kapitel. Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag.

Diariet är också en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del  30 mar 2021 Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar. huvudregeln finns det undantag där allmänheten inte har rätt att ta del av vissa uppgifter.