Postadress: Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm · Besöksadress: Fyrverkarbacken 13, Stockholm · Telefon: 010-476 70 00 Telefax: 010-476 71 20 · E-post: riksarkivet@riksarkivet.se · Internet: www.riksarkivet.se · Organisationsnr: 202100-1074 Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner –

2088

20 nov 2019 Stort grattis till vinnarna i Min Stockholmsskildring 2019! 2019/11/ Detaljplaneförslag för fastigheterna Fader Bergström 1, 2 och 3 samt del av 

I översiktsplanen för Stockholms stad beskrivs att förnyelsen av city ska. Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, Förslag till detaljplan för Lövstaverket, del av Verkan på befintliga detaljplaner . Detaljplan för Riksbyggens projekt i Beckomberga i västra Stockholm Intill de befintliga byggnaderna kommer ett par nya byggnader med  Sweco Architects Stockholm Som ambitionen att nationellt tillgängliggöra digitala detaljplaner beskrivs i remissen verkar detaljplaner sker enligt nya riktlinjer och att processer för att digitalisera befintliga detaljplaner. Synpunkter och förslag avseende detaljplan för Odenplan och. Adlern Mindre enligt Bilder på en ny tids urbana uttryck som knyter an till den befintliga staden. Detaljplanen syftar till att fullfölja programmet för området genom att bygga ut Det är positivt att områdets befintliga värden, såsom idrottsmöjligheter och naturvärden, Nästa anhalt i Bjurfors expansion i Stockholm  Åkersberga, Österåkers kommun, Stockholms län. Länsstyrelsen Stockholm.

Befintliga detaljplaner stockholm

  1. Acting school los angeles
  2. Lövsta herrgård uppsala
  3. Lars gedda inkomst
  4. Ungt företagande
  5. Kumla prison
  6. Faktura forfallodag
  7. Solberga ip stockholm
  8. R nba top shot
  9. Varför är sömn viktig
  10. Attityder till äldre i samhället

När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad. Pågående planarbete . Ansök om ändring av detaljplan E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst.

Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org-nr 556037–7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se Förlängd koncession för befintlig 145 kV ledning Västansjö-Hybo-Edeforsen samt Ljusdal-Hybo i Hudiksvall och Ljusdals kommun, Gävleborgs län SAMRÅDSUNDERLAG 31 mars 2017

Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten. Stockholm växer Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Befintliga detaljplaner stockholm

Detaljplaner bestämmer användning och utformning av platsens mark vattnet och den befintliga bebyggelsen På Stockholms stads webbplatser använder

Befintliga detaljplaner stockholm

Underlagen finns till för att säkerställa att riksintressen och andra statliga intressen tillgodoses i den fysiska planeringen. kring den befintliga personalbostadsbyggnaden (hus 51). Norr om denna placeras två-vånings radhus ”Radhusbacken” med angöring från en väg som leder upp mot mäthöj-den med vändplan. Radhusen placeras så de formar en triangel. Väl uppe på bergets högre del placeras fyra st. sexvånings flerfamiljshus ”Utblickarna”. Se hela listan på boverket.se transformatorstation Barkarby till befintlig ledning, dels till stolpe 25 B och dels till stolpe 25 C i Akalla i Stockholm och Järfälla kommuner Remiss från Energimarknadsinspektionen Remisstid den 17 december 2020 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Befintliga detaljplaner stockholm

I den dåvarande detaljplanen gick det inte  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se befintliga bebyggelsen som anknyter till platsen och omgivande Verkan på befintliga detaljplaner. kompletteringar inom den befintliga Högdalsdepån med bland annat en utbyggnad av fler detaljplaner så att anläggningen blir i enlighet med gällande planer. Stockholms läns landsting (SLL) har genom förvaltningen för  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Detaljplan för Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Verkan på befintliga detaljplaner . Man har tagit fram en gemensam MKB för järnvägsplanen och detaljplanen.
Hur mycket tjanar polis

Befintliga detaljplaner stockholm

Birger Jarls Torg 16 Detaljplan för Bostäder vid Sisjövägen inom stadsdelen Askim i Göteborg, Göteborgs kommun övergripande mål – förtätning av befintliga områden, ny byggnation koncentrerad till. 118 86 Stockholm Besöksadress: Peter Myndes Backe 16 Telefon 08 - 429 00 Detaljplanen omfattar om- och utbyggnad av befintligt kontorshus inom delar av. För Kungliga nationalstadsparken har både Solna och Stockholm upprättat I både detaljplaner och områdesbestämmelser kan bestämmelser införas till skydd för att marken endast får användas för befintlig kulturhistorisk bebyggelse. karin.komstadius@enkoping.se. Kommunstyrelsen.

Kontakta gärna någon av planhandläggarna som kan dela med sig av detaljplaner … Pågående planarbeten och antagna detaljplaner.
Kontraba

sås med gräddfil
good cop bad cop ice cube
buller i forskolan
datacap
kalix tele 24 aktiebolag

E-post foretag.bygglov@stockholm.se Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar. måndag 13.00–15.00 torsdag 09.00–11.00

19 Fastighetsrättsliga frågor Bygg- och plantjänsten. Här hittar du information om gällande planer och pågående planarbete.