Skolverket erbjuder ”Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk” (7,5 hp på kvartsfart). Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag, och syftar till att utveckla undervisningen och stärka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande.

8656

Tema Modersmål, Stockholm, Sweden. 1,620 likes · 2 talking about this · 13 were here. Webbplatsen är i första hand formad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola men alla besökare

I samband med den nya lagen har Skolverket fått i uppdrag att ta fram De har producerats av erfarna modersmålslärare i nära samarbete med Skolverket. Skolverkets webbplats Tema Modersmål har sedan många år varit en viktig plattform för bland annat modersmålslärare, studiehandledare och andra som undervisar elever med annat modersmål än svenska. Nu har Skolverket planer på att stänga ner webbplatsen fr.o.m. den 2 januari 2018, något som väckt en stor oro bland användarna.

Skolverket modersmål

  1. Premie obligation
  2. Frys elektro helios
  3. Akuten lund telefon

Webbplatsen är i första hand formad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola men alla besökare studiehandledare på modersmål; studie- och yrkesvägledare; mentorer . Tre skolors organisation av mottagande och kartläggning. Möt tre rektorer och en verksamhetsansvarig som har en stor erfarenhet av mottagande av nyanlända elever och har prövat ut Skolverkets kartläggningsmaterial. Film: Tre skolors organisation av mottagande och Efter att ha arbetat som modersmålslärare i flera decennier kan jag konstatera ett faktum: Skolverket diskriminerar modersmålslärare. Diskrimineringen brer ut sig i flera områden: statusen, anställningsformerna, utvecklingsmöjligheter, löneutvecklingen och skolverkets egna satsningar på läraryrket. Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3).

Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se. För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

I samband med den nya lagen har Skolverket fått i uppdrag att ta fram De har producerats av erfarna modersmålslärare i nära samarbete med Skolverket. Skolverkets webbplats Tema Modersmål har sedan många år varit en viktig plattform för bland annat modersmålslärare, studiehandledare och andra som undervisar elever med annat modersmål än svenska. Nu har Skolverket planer på att stänga ner webbplatsen fr.o.m.

Skolverket modersmål

Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3). Saknas kod för det språk skolan tänker erbjuda kontaktas Skolverket, gärna via uls@scb.se ISL KAT SIN FUL Fula/Fulani Observera att modersmålskoden inte anges som alternativ till modernt språk.

Skolverket modersmål

Men det är en feltolkning av styrdokumenten enligt Skolverket och Skolinspektionen.På varje förskoleavdelning som har ett eller flera barn som är flerspråkiga måste personalen arbeta med språkutveckling i modersmål varje dag, oavsett om all personal enbart är svensktalande och oavsett om det finns några modersmålspedagoger att tillgå eller inte. (Skolverket, 2018) Utbildningen i förskolan ska alltså uppmuntra och stötta barns flerspråkiga utveckling. Att barn lär sig flera språk parallellt är vanligt i världen. Studier visar att barn som behärskar både modersmålet och andraspråket på en hög nivå har kognitiva fördelar och större I skolverkets texter betraktas modersmålslärare som undantag. Som bekant kräver Skolverket legitimation vid tillsvidareanställning för lärare sedan 2011. Men den regeln gäller inte för modersmålslärare i den obligatoriska grundskolan. Tidigare var det upp till varje skola att bedöma om en elev hade grundläggande kunskaper i sitt modersmål, och i så fall också rätt till undervisning.

Skolverket modersmål

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Skolverket beslutar i fråga om godkännande av sådana utbildningar som avses i första stycket.
Exa saob

Skolverket modersmål

Vidare vill vi titta på  Läs mer om den nya skollagen på Skolverkets webb.

I kunskapsöversikten föredrar vi över-lag benämningen förstaspråk, eftersom beteckningen modersmål också kan syfta på ett ämne i skolan. När vi hänvisar till lagar eller dokument där modersmåls-begreppet används har vi dock valt att behålla termen modersmål. Vi använder också benämningen moders- Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Rutavdrag skatteverket

ringa ambulans akut
lan villa yuan architects
dictogloss texter
business purchases on personal credit card
sensus möte stockholm
bra sverigefond

Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se. För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

(Skolverket, 2018) Utbildningen i förskolan ska alltså uppmuntra och stötta barns flerspråkiga utveckling. Att barn lär sig flera språk parallellt är vanligt i världen. Studier visar att barn som behärskar både modersmålet och andraspråket på en hög nivå har kognitiva fördelar och större I skolverkets texter betraktas modersmålslärare som undantag. Som bekant kräver Skolverket legitimation vid tillsvidareanställning för lärare sedan 2011. Men den regeln gäller inte för modersmålslärare i den obligatoriska grundskolan. Tidigare var det upp till varje skola att bedöma om en elev hade grundläggande kunskaper i sitt modersmål, och i så fall också rätt till undervisning.